STRONA GŁÓWNAO FIRMIEKONTAKT

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów Insertu.
warunki współpracy


Moduły dodatkowe do systemu InsERT GT

Tworzymy dodatkowe moduły, najczęściej będące samodzielnymi programami, rozszerzające możliwości systemu InsERT GT. Niektóre z tych programów są tworzone na zamówienie naszych klientów i realizują ich specyficzne potrzeby, inne mogą być przeznaczone dla wszystkich użytkowników systemu InsERT GT.

 

Poniżej prezentujemy kilka rozwiązań przeznaczonych dla szerokiego grona klientów. Obok nazwy podajemy wymagania i cenę netto.

 

Instrukcja dodawania zestawienia SQL z pliku XML do systemu InsERT GT

 

Przykłady programów dodatkowych

Weryfikator GTU Subiekt GT 350,-

Weryfikator GTU to program pozwalający na sprawdzenie czy oznaczenia GTU dokumentów sprzedaży w Subiekcie są zgodne z oznaczeniami w kartotece towarów i skorygowanie różnic. Program może być użyty m.in. w sytuacji kiedy w trakcie miesiąca zostały wystawione dokumenty z towarami, których nie oznaczono poprawnie w kartotece. Pozwala także skorygować niepoprawne oznaczenia dokumentów po ich poprawie, bo Subiekt GT 1.64 nie aktualizuje oznaczeń dokumentu w takcie ich poprawiania!

Weryfikator GTU

  opis w formacie pdf
 

 

Kompletacja Plus GT Subiekt GT Sfera 850,-

Program KompletacjaPlusGT pozwala na obsługę prostej produkcji, przez rozbudowaną obsługę montażu kompletów. Posiada kilka istotnych udoskonaleń w stosunku do kompletacji udostępnianej przez Subiekta GT.

- Wydanie surowców i przyjęcie produktów może odbywać się na różnych magazynach, albo tak jak w Subiekcie GT na tym samym magazynie.

- Koszt własny przyjmowanych produktów (kompletów) może być zwiększony o zdefiniowany wcześniej dodatkowy ewidencyjny koszt wytworzenia.

- Program pozwala na ewidencjonowanie dodatkowych kosztów wytworzenia w polach własnych typu kwota (ta opcja wymaga niebieskiego Plusa) z możliwością podziału na różne rodzaje kosztu (do 3 rodzajów). Wyniki mogą być zaprezentowane w postaci zestawienia własnego SQL.  opis w formacie pdf
wersja demo

 

Blokada Okresu GT Subiekt GT 250,-

Zewnętrzny program pozwalający zamykanie okresu (blokada dotyczy nie tylko edycji, ale także usuwania i dodawania) niezależnie dla różnych typów dokumentów.

Pozwala m.in. zablokować zmiany w dokumentach handlowych i magazynowych nie blokując zmian w zamówieniach.

Blokada Okresu GT


  opis w formacie pdf
wersja demo

 

Faktury Ryczałtowe Subiekt GT Sfera 300,-
Program dla firm, które wystawiają co miesiąc wiele powtarzających się faktur, np za czynsz lub abonament na usługi. Na podstawie wzorcowych zamówień jednym kliknięciem można wystawić wszystkie potrzebne faktury. W opisach pozycji i uwagach dokumentu program może wstawiać rok lub miesiąc (aktualny, poprzedni lub następny), tak by na fakturze za listopad znalazła się np informacja "za 11.2015".
  opis w formacie pdf wersja demo

 

Zestawienie sald i obrotów w walucie Rewizor GT 300,-
Zestawienie sald i obrotów w wybranej walucie z podsumowaniami. Pokazuje tylko kont, na kórych były zapisy w wybranej walucie. Możliwość wyboru obresu, zakresu kont, waluty i rodzaju kont (bilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, pozabilansowe). Wynik można przekopiować do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel)
  opis instalacji

wersja demo

ProfilMag Subiekt GT 250,-
Rozszerza możliwości jakie daje system uprawnień Subiekta GT. Dzięki temu programowi można dla każdego pracownika oddzielnie określić prawa dostępu do magazynów, kas i zestawień. Po odpowiednim ustawieniu wybrane magazyny, kasy i zestawienia będą niewidoczne dla użytkownika.

  opis w formacie pdf wersja demo

Rozrachunki na wybrany dzień Subiekt GT, Rewizor GT 200,-
Zestawienie rozrachunków z kontrahentami na wybrany dzień. W odróżnieniu od zestawienia wbudowanego w system uwzględnia także nierozliczone spłaty. Prezentuje dane zbiorcze albo szczegółowe. Pokazuje czy rozrachunek był związany z dekretem lub BO, oraz historię księgowania. Wynik można przekopiować do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel)  opis instalacji

wersja demo

Generator zamówień zbiorczych Subiekt GT Sfera 300,-
Tworzy nowe zamówienie zbiorcze na podstawie dowolnej liczby zamówień od klienta. Pozycje o jednakowych cenach są komasowane do jednej. Jeśli ceny towarów są różne, zapisywane są w oddzielnych pozycjach nowego zamówienia.
  opis w formacie pdf wersja demo

Inwentaryzacja dla SubiektaGT Subiekt GT 300,-
Zewnętrzny program pozwalający na znaczne zwiększenie komfortu i szybkości wprowadzania inwentaryzacji w Subiekcie GT. Koniec z jedostanowiskową inwentaryzacją, ograniczeniami szukania, ręcznym sumowaniem pozycji dotyczących tego samego towaru itp! Dla firm wieloodziałowych wykorzystujących komunikację - jedyny sposób na uzgodnienie stanów pomiędzy centralą i oddziałami. Program pozwala wykonywać inwentaryzację nie tylko dla całego magazynu, ale także dla wybranej grupy towarów.
  opis w formacie pdf wersja demo


Zawartość niniejszego serwisu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 


Strona główna | O firmie | Kontakt
Copyright © 2008 design by Creative Partners