STRONA GŁÓWNAO FIRMIEKONTAKT

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów Insertu.
warunki współpracy


Wydruki dla InsERT GT

Opracowujemy specjalne wzorce wydruków dla systemu InsERT GT. Są to zarówno niewielkie modyfikacje istniejących wzorców, jak i wzorce realizujące nowe funkcje, nie przewidziane przez autorów systemu InsERT GT.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych rozwiązań. Obok nazwy podajemy cenę netto.

 

Instrukcja dodawania wzorca wydruku do systemu InsERT GT

 

Przykładowe wzorce wydruków

Faktura sprzedaży z oznaczeniami JPK_VAT7
Subiekt GT 120,-

Na wydruku faktury sprzedaży umieszczona jest dostępna dodatkowa kolumna (w zawartości dokumentu), zawierająca oznaczenia GTU z kartoteki towarów i usług. Kolumna może być dodawania, usuwana, przesuwana i formatowana tak jak wszystkie inne kolumny w zawartości wydruku.

Dodatkowo pod numerem dokumentu umieszczana jest lista zastosowanych procedur VAT a także (opcja na życzenie użytkownika) lista oznaczeń GT, przypisanych do dokumentu.

FS_NalZob FS_NalZob
Faktura sprzedaży z listą nierozliczonych należności i zobowiązań Subiekt GT 200,-

Na wydruku faktury sprzedaży umieszczona jest dodatkowa tabela zawierająca listę nierozliczonych należności i zobowiązań, zawierającą datę powstania, termin płatności, liczbę dni spóźnienia, numer dokumentu, typ rozrachunku (należność czy zobowiązanie) wartość pierwotną i wartość pozostałą do zapłaty, oraz podsumowanie całości.

W zależności od wyboru użytkownika tabela może zawierać rozrachunki na dzień wystawienia faktury, albo na dzień poprzedzający. Możliwe jest również drukowanie tylko samych należności.

FS_NalZob
Formularz przyjęcia odpadów metali Subiekt GT 300,-

Sposób wykorzystania: użytkownik wystawia w Subiekcie GT dokument Przyjęcia zewnetrznego (albo Rachunek Zakupu, który spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu PZ. Po zapisaniu program automatycznie drukuje wypełniony dokument przyjęcia odpadów metali i ew. rachunek zakupu. Znakomicie usprawnia pracę w punktach skupu surowców wtórnych.

Formularz jest zgodny z rozporządzeniem Min. Środowiska z 9.12.2013.

Opis szczegółowy (pdf)
Karta Przekazania Odpadu Subiekt GT 200,-

Sposób wykorzystania: użytkownik wystawia w Subiekcie GT dokument Wydania zewnetrznego (albo Fakturę VAT/Rachunek sprzedaży, który spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu WZ. Po zapisaniu program automatycznie drukuje wypełniona Kartę Przekazania Odpadu.

Możliwe modyfikacje wg potrzeb klienta.

Formularz jest oparty na wzorze opublikowanym w rozporządzeniu Min. Środowiska z 25.04.2019.

Opis szczegółowy (pdf)
KP z danymi osoby wpłacającej Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT bezplatny

Na wydruku dokumentu KP, w dolnej części zamiast pola "Wystawił", umieszczono pole "Wplacił", dzięki czemu na wydruku znajdują się zarówno dane osoby przyjmującej pieniądze jak i osoby wpłacającej.

Pobierz wzorzec (rpt)
Ewidencja VAT zakupu z podziałem na stawki - oszczędna Rachmistrz GT, Rewizor GT 100,-

Zmodyfikowany wzorzec wydruku ewidencji VAT zakupu, pozwalający na co najmniej dwukrotne zmniejszenie liczby kartek.

Oszczędności uzyskano bez zmniejszania rozmiaru czcionki danych!

Na obrazku porównanie wzorca oryginalnego i zmodyfikowanego.

Faktura sprzedaży z podziałem na towary i usługi Subiekt GT 100,-

Zawartość faktury jest podzielona na dwie części: Towary, obejmującą pozycje zawierające towaru i komplety, oraz Usługi.

Każda z części jest osobno podsumowana.

Tax Free Subiekt GT 100,-

Zmodyfikowany wzorzec wydruku dokumentu typu Paragon Imienny.Zawartość niniejszego serwisu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 


Strona główna | O firmie | Kontakt
Copyright © 2008 design by Creative Partners