STRONA GŁÓWNAO FIRMIEKONTAKT

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów Insertu.
warunki współpracy


Rachmistrz nexo i Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO Rachmistrz nexo

Promocja cenowa dla użytkowników Rachmistrza GT, kliknij tu i sprawdź sam!

 

Rachmistrz nexo to program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.


Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.


Rachmistrz nexo PRO PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.


Podstawowe cechy Rachmistrza nexo:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
Dodatkowe możliwości dostępne w wersji Rachmistrz nexo PRO:
 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).
Wymagania systemowe:
 • komputer z procesorem Core2Duo;
 • 4 GB pamięci operacyjnej RAM;
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 lub wersja wyższa (darmowa edycja Express lub dowolna wersja pełna).

Ceny w zł (netto, bez VAT):

Rachmistrz nexo

449,- Rachmistrz nexo - licencja na 1 stanowisko
699,- Rachmistrz nexo - licencja na 3 stanowiska
224,- Rachmistrz nexo - licencja na 1 stanowisko, cena specjalna dla użytkowników Rachmistrza GT
349,- Rachmistrz nexo - licencja na 3 stanowiska, cena specjalna dla użytkowników Rachmistrza GT
390,- Rachmistrz nexo - rozszerzenie na następne 1 stanowisko
590,- Rachmistrz nexo - rozszerzenie na następne 3 stanowiska

Rachmistrz nexo PRO

599,- Rachmistrz nexo PRO - licencja na 1 stanowisko
(dla biur rachunkowych nieograniczona ilość stanowisk, do 20 podmiotów)
899,- Rachmistrz nexo PRO - licencja na 3 stanowiska
299,- Rachmistrz nexo PRO - licencja na 1 stanowisko, cena specjalna dla użytkowników Rachmistrza GT
449,- Rachmistrz nexo PRO - licencja na 3 stanowiska, cena specjalna dla użytkowników Rachmistrza GT
490,- Rachmistrz nexo PRO - rozszerzenie na następne 1 stanowisko
790,- Rachmistrz nexo PRO - rozszerzenie na następne 3 stanowiska
290,- Rachmistrz nexo PRO - rozszerzenie dla biur rachunkowych do 100 podmiotów
200,- Rachmistrz nexo PRO - update z Rachmistrza nexo, wersja na 1 stanowisko
250,- Rachmistrz nexo PRO - update z Rachmistrza nexo, wersja na 3 stanowiska
145,- Rachmistrz nexo PRO - rozszerzenie dla biur rachunkowych do 100 podmiotów, dla użytkowników Rachmistrza GT

Zawartość niniejszego serwisu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 


Strona główna | O firmie | Kontakt
Copyright © 2008 design by Creative Partners